Verzuimpreventie van A tot Z


De overheid legt steeds meer de  verantwoordelijkheid rondom ziekte-verzuim en arbeidsongeschiktheid bij u als werkgever neer.


Hierdoor moet u zich steeds meer verdiepen in kennis van de regelgeving omtrent uw personeels- en verzuimbeleid en bent u verplicht zich in te spannen om zieke of ontslagen werknemers weer aan werk te helpen.

De groep kleine ondernemingen (1 tot 50 medewerkers) is hier vaak onvoldoende toe voorbereid. Dit alles heeft vaak grote financiële gevolgen en die worden alleen groter als u niet aan de eisen voldoet. Alle reden dus om Way2Work in te schakelen om uw verzuimkosten laag te houden.


Verzuim kost véél meer dan u denkt!

Het begint al met de vervanging van diegene die uitvalt, daarboven op komen nog eens boetes, loondoorbetaling, financiering van externe re-integratietrajecten. Daarbij komt nog eens het negatieve effect op het moreel van uw mensen. Investeren in verzuimbeleid levert meer op dan u denkt! Way2Work helpt u door;

  • Snel en adequaat te handelen naar zieke werknemers toe en verzorging van alle vereiste rapportages
  • Persoonlijke bezoeken in plaats van "telefonische afhandeling"
  • Verzuim in kaart te brengen (eventueel aangevuld met een risicoanalyse)
  • Burn-out preventie plan ter voorkoming van uitval want 'voorkomen is beter dan..'
  • Motivatie trainingen

Als een zieke medewerker niet meer in zijn eigen werk kan terugkeren dan kan Way2Work, indien gewenst, voor een gedegen traject van WERK naar WERK zorgdragen via een "WIA-Proof" re-integratie/outplacement traject. 


Alles om uw kosten als werkgever zo laag mogelijk te houden. Daarnaast gaat u ook nog eens op een goede manier met uw mensen om!

 

Way2Work beschikt over een adequaat netwerk aan arbeidsdeskundigen. Indien nodig zullen deze in het herstelproces betrokken worden.


Meer weten hoe uw verzuim omlaag kan?

Neem dan met mij contact op!