Re-integratie van A tot Z


Wij begeleiden werkzoekenden of zieke werknemers naar nieuw werk, als hij/zij om wat voor reden dan ook niet meer aan de slag kan.

 

Wij doen dit van A tot Z voor langdurig zieke werknemers die door arbeids-ongeschiktheid (SPOOR 2 in kader van wet Poortwachter) niet meer in het bedrijf aan de slag kunnen, of voor werknemers waarvoor na reorganisatie of afslanking in een bedrijf geen plaats meer is. Wij verzorgen het volledige outplacementtraject


Wij geloven in maatwerk en partnerschap!


Daarom wordt elk outplacementtraject op maat gesneden, afhankelijk van de wensen en behoeften van u en uw werknemer. 

Structureel komen de volgende onderdelen aan de orde:

 

Intake en plaatsingsplan

  • Kennismakingsgesprek met coach / arbeidsbemiddelaar.
  • Afname intake eventueel met benodigde testen.
  • Opstellen plaatsingsplan met duidelijke looptijd van 3 tot 18 maanden en uiteraard inhoudelijk en prijsmatig naar uw wens afgestemd en getoetst aan de geldende wet- en regelgeving.

Bemiddeling/re-integratie

  • Zoeken naar passende vacatures door arbeidsbemiddelaar.
  • Actieve werving door de kandidaat zelf en training sollicitatievaardigheden.
  • Intensieve begeleiding en 'empowering' van kandidaat.

Plaatsing en nazorg

  • Zorgvuldige begeleiding plaatsingsproces.
  • Regelmatig contact tussen de kandidaat, de arbeidsbemiddelaar en de nieuwe werkgever(indien gewenst).

De aanpak van Way2Work is erop gericht de outplacement kandidaat zo goed en snel als mogelijk "Van WERK Naar WERK" te begeleiden in een andere baan buiten uw bedrijf en bij ziekte het traject WIA-proof te houden. Tegen zo laag mogelijke kosten!!

 

Uiteraard beschikt Way2Work over een uitgebreid netwerk. Daarbinnen zijn meerdere werkgevers, arbodiensten en arbeidsdeskundigen actief. Indien nodig kan het netwerk ingezet worden. 


Meer weten hoe uw zieke medewerker gere-integreerd kan worden?

Neem dan met mij contact op!